Home

Pojezd mostového jeřábu

Mostové jeřáby, portálové jeřáby, konzolové jeřáby NOPO

Navrhovaná jeřábová kočka mostového jeřábu je určena pro manipulaci se šrotovým materiálem. Pro danou kategorii nosností (32 000 kg) se využívá zpravidla dvounosníkových pro vrchní pojezd, zpravidla se však používá kočka pro vrchní pojezd (Obr. 2). Tato běžnějš Pohony mostového jeřábu je třeba ovládat tak, aby byl dodržen pracovní cyklus elektrických motorů odpovídající danému zatřídění mechanizmu. Tyto údaje jsou uvedeny v technické dokumentaci jeřábu (Pasport kladkostroje resp. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty mostového jeřábu) (rozdělení, strojní a elektrické části jeřábu, popis mostového a stavebního věžového jeřábu) Dopravní zařízení, která zdvihají, spouštějí a dopravují břemena na určitou vzdálenost. Na nosné konstrukci je pojezd koky, zdvihání břemena Přesun mostového jeřábu z původní jeřábové dráhy na druhou. Přesun mostového jeřábu z původní jeřábové dráhy na druhou. nosnost jeřábu 12 500 kg; rozpětí jeřábu 19,5 m; Dvounosníkový mostový jeřáb ovládaný rádiem. Dvounosníkový mostový jeřáb

Jeřábová Kočka Mostového Jeřábu 32

Nosnost jeřábu: do 25 t Rozpětí jeřábu: do 40 m Výška zdvihu: do 60 m Rychlost zdvihu: dvourychlostní (s mikrozdvihem) Rychlost pojezdu kladkostroje (kočky): dvourychlostní - 5/20 m/min Rychlost pojezdu jeřábu: s plynulou regulací rychlosti - 0 - 40 m/min Osazeny kladkostroji GIGA: se zkrácenou stavební výškou Napájení kladkostroje (kočky): plochým kabelem nebo. Jsme společnost MOSTOVÉ JEŘÁBY, a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, která pracuje v oboru zvedací techniky. Výroba mostových jeřábů, rekonstrukce, oprav Naše společnost se zabývá jeřáby již přes 20 let. Jeřáby jsou našim hlavním oborem a to nejen formou montáže a prodeje, ale i servisní činností jeřábů PATAKI, J. Návrh mostového jeřábu do haly na výrobu autobusů: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2017, 70s. Vedoucí práce: Kubín, T. Diplomová práce se zabývá návrhem mostového jeřábu do výrobny autobusů. V úvod Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. je inženýrsko dodavatelská firma v oboru vyhrazených a nevyhrazených zdvihacích zařízení. Byla založena v roce 1994 a navazuje na dlouholetou tradici výroby speciálních jeřábů v českých zemích

ěpný závod mostové jeřáby P

U dvounosníkového mostového jeřábu je zdvihacím zařízením jeřábová kočka. Jeřábová kočka pojíždí po horních pásnicích nosníků, které jsou osazeny kolejnicemi. U jeřábové kočky platí podobné technické parametry od dvourychlostních elektrických pojezdů s možností řízení frekvenčním měničem až po více. Díky subtilní konstrukci mostnice lze na pojezd jeřábu použít méně výkonné motory bez omezení výkonnostních a garantovaných parametrů. Společně s tímto lanovým kladkostrojem byl uveden na trh nový typ jednonosníkového mostového jeřábu s kompaktním nosníkem Kairos. Nosník jeřábu je proveden jako. pohon zdvihu licího jeřábu 250t: U.S. Steel Košice s.r.o. mostový jeřáb 12t: U.S. Steel Košice s.r.o. skladový jeřáb 20t: Válcovny plechu Frýdek Místek mostový jeřáb 5t: OSRAM Bruntál mostový jeřáb 5t: Strojírny Třinec, a.s. pojezd mostu jeřábu 10t: Kofing Paskov mostový jeřáb 5t: Slévárna Dolní Benešov česlový. Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem pojezdu mostového jeřábu s vahadly. V první části jsou rozebrány možnosti konstrukčního řešení. V druhé časti je proveden výpočet nejdůležitějších částí pojezdu. V třetí části jsou provedeny pevnostní analýzy pomocí metody konečných prvků

Úprava mostového jeřábu 8000 kg na nosnost 10000 kg - dodávka a instalace nového elektrického kladkostroje 10000 kg, zapojení a úprava stávající elektroinstalace. ČD, st.p., DKV Louny (1999) Kompletní rekonstrukce elektročásti mostového jeřábu 3500 kg - pojezd mostu řízen frekvenčním měničem 4 kW Ve výrobním programu jsou zařazeny mostové jeřáby jednonosníkové nebo dvounosníkové, jednonosníkové s bočním vedením. Mostové jeřáby od společnosti FERRO OK jsou osazeny kvalitními komponenty předních světových výrobců. Společnost dodává mostové jeřáby s nosností neomezenou a rozpětím až 45 metrů Most jeřábu se pohybuje podél paralelních drah. To znamená, že je dosažitelný pro každou oblast, která leží pod drahami jeřábu. Můžete přesunout těžké předměty v omezeném prostoru; Každá oblast pod drahami jeřábu je dostupná Nakládání vertikálního soustruhu se provádí take pomocí mostového jeřábu Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 20 t s vahadlovým uspořádáním. Traveling Mechanism of Bridge Crane 20 t. Zobrazit/ otevřít. appendix-1.zip (460.4Kb) final-thesis.pdf (2.204Mb) review_49024.html (10.81Kb) Autor

Zhrnutie / Anotácia. Účelem vynálezu je zlepšení funkce automatické brzdy pojezdu,při kterém nedochází k rozhoupávání břemene, čímž se zvyšuje bezpečnost Pojezd mostového jeřábu: do 100 m/min Poptávka mostového jeřábu Poptávka podvěsného mostového jeřábu Poptávka pojízdného konzolového Rychlost pojezdu kladkostroje (kočky): s plynulou regulací rychlosti 0 - 40 m/min pojezd mostového jeřábu 10t. Krušnohorské strojírny, a.s. pojezd mostu jeřábu 12,5t

Modernizace mostového jeřábu může zvýšit ziskovost zařízení a prodloužit jeho životnost, stejně jako: Změnit základní parametry zvedacího mechanismu uvedené výrobcem, jako jsou: nosnost, rozpětí, rychlost. Výrazně snížit spotřebu energie. Zabránit nechtěnému odstavení a neplánovanému prostojí Předmět plnění: - kompletní dodávka dvounosníkového mostového jeřábu s lanovým kladkostrojem včetně montáže a všech dalších souvisejících elektro, montážních a demontážních prací - rozpětí jeřábu 22500 mm - nosnost zdvihu 32000 kg - výška zdvihu 9000 mm - rozvor 5000 mm - příkon (zdvih+pojezd) max. 65 kW - atd U ručního mostového jeřábu o nosnosti nad 10 000 kg je jako zdvihová jednotka použita dvoukolejová kočka , která pojíždí po kolejnicích, umístěných na horních přírubách jeřábového mostu. Standartní nosnosti ručních jeřábů do 16 000 kg, rozpětí do 26m Obr. 1: Ukázka mostového jeřábu. 1.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE - Větev jeřábové dráhy je část konstrukce jeřábové dráhy, po níž pojíždí pojezdová kola jeřábu. - Pole větve jeřábové dráhy je část větve jeřábové dráhy mezi dvěma sousedními podpor ami

 1. Hlavní ásti mostového jeřábu: obr. 5.: Jednonosníkový mostový jeřáb 1,4 - shrnovací kabelové vedení, 2 - kabelová vleka, 3 - ovládací panel, 5 - hák, 6 - elektromotor zdvihacího zařízení, 7 - pojezd jeřábu, 8 - nosník s kolejnicí, 9
 2. kočka (pojezd) - součást mostového, portálového nebo věžového jeřábu, posuv háku po rameni; devítiocasá kočka - brutální důtky používané dříve k výkonu tělesných trestů v britském námořnictv
 3. Poptávka mostového jeřábu Poptávka podvěsného mostového jeřábu Poptávka pojízdného konzolového jeřábu Poptávka elektrického kladkostroje Poptávka otočného jeřábu. Referenční projekty Rekonstrukce mostových jeřáb Pojezd kladkostroje.

Mostové jeřáb

 1. Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun - Conceptual design of bridge crane 8 tonne Jejich poměrně jednoduchou ocelovou konstrukci tvoří most, na kterém je z každé strany jeřábu připevněn příčník. V příčnících jsou uložena pojezdová kola a pohonný agregát pojezdu jeřábu. pojezd elektromotor ložiska Obsah.
 2. Koncepcní návrh mostového jerábu 50 tun - Conceptual design of bridge crane 50 tonne rozpětí jeřábu c) pracovní rychlosti a) zdvihu b) pojezdu kočky (kladkostroje) c) pojezdu mostu 8 Pojezd jeřábové kočky -20-8.1 Návrh motoru pojezdu -20-8.1.1 Výpočet základních parametru motoru -21
 3. Jeřábové sestavy, vytvořené ze standardizovaných i speciálních součástí, umožňují jednoduchou konstrukci mostového, portálového i závěsného jeřábu.. Výrobce jeřábu se tak musí starat jen o konstrukci nosníku. Zajišťujeme projekty nosníků a dodáváme všechny součásti a příslušenství jeřábů včetně elektrických zařízení

pojezd jeřábu. 9. SAMONASTAVOVACÍ, BEZ AZBESTOVÉ, SAMOVYROVNÁVACÍ BRZDY Tyto brzdy snižují náročnost na údržbu tím, že automaticky vyrovnají opotřebení obložení. K dispozici jsou pružinové sady DC AISE, AC elektrické spouštěče nebo střídavé impulzní brzdy. 10. PŘEVODOVKA KLADKOSTROJE Využijte kapacity kladkostroje Topics: Mostový jeřáb, pojezd mostového jeřábu, MKP analýza, vahadlové uspořádání, Bridge crane, carriage of bridge crane, FEM, bridge crane with beams Publisher: Vysoké učení technické v Brně váděl inspekční prohlídku mostového jeřábu. Vlivem pádu z mostového jeřábu z výšky cca 9 metrů utrpěl zlomeninu levé horní končetiny, zlomeninu levé i pravé dolní končetiny a poranění hlavy. Problém byl zejména na straně zaměstnavatele: a) neorganizoval práci a nestanovil pracovní postup AJ-106 Koncové spínače pro pojezd mostu jeřábu 25. 8. 2006; AJ-104 Revize a kontroly - k článku Zajištění revize elektrického zařízení strojních a podobných zařízení 13. 7. 2006; AJ-105 Dříve platné normy pro pracovní stroje (strojní zařízení) 13. 7. 200

Bakalářská práce se zabývá návrhem dvoučelisťové brzdy pro pojezd jeřábu. V první části je proveden průzkum trhu a popis funkce navrženého řešení brzdy. Jsou zde také popsány jednotlivé druhy brzd.Ve druhé části probíhá samotný návrh, výpočet a kontrola dvoučelisťové brzdy pro pojezd jeřábu Geodetické práce při montáži mostového jeřábu a kontrole jeřábové dráhy Tereza Vyroubalová Návrh jeřábové kočky jeřábu pro manipulaci se štětovnicemi Marek Slowik Výstavba a její koncepce v oblasti Na Jeřábu III. liberecké čtvrti Jeřáb v období do roku 1945 Anna Soukupov Jeřáb mostového typu je jeřáb s prostředkem pro uchopení břemene zavěšeným na kočce, na zdvihové jednotce/kladkostroji nebo výložníkovém jeřábu a tento prostředek se může pohybovat podél mostu. Mostový jeřáb je jeřáb s mostovými nosník, přímo podepřenými pojezdovými jednotkami na kolejnicových drahách pohybu mostového jeřábu po jeřábové dráze a opotřebovává kola i kolejnice [11]. 3.1 Vznik příčení Při jízdě mostového jeřábu po pevně vedené jeřábové dráze můžou nastat dva pohyby jeřábu, při kterých vznikne příčení [8]: • První pohyb, při kterém vzniká příčení je, když se jedna strana jeřábu Ocelová konstrukce haly bude vybavena jeřábovou dráhou pro pojezd mostového jeřábu, pojezd jeřábu a kočky bude ovládán z úrovně podlahy. Hala bude mít při západním štítu vestavěnou přízemní sociální část pro výrobní zaměstnance (šatny, umývárny, denní místnost), propojenou přes denní místnost s.

Jednonosníkové mostové jeřáby - GIGA - jeřáby a kladkostroj

Lakovací komora byla včetně mostového jeřábu namontována a slavnostně uvedena do provozu v červnu tohoto roku. Projekt lakovací komory a mostového jeřábu byl spolufinancován Evroým fondem pro Regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu Investice do vaší budoucnosti Součástí dodávky jeřábu byla také traverza se dvěma břemenovými elektromagnety, včetně nové řídicí jednotky a zálohových baterií. Specifická výbava mostového jeřábu Dvounosníkový mostový jeřáb ITECO byl instalován ve specifickém provoze hutní výroby, tedy v prostředí prašném a náročném na údržbu

Pojezd mostového jeřábu: 1992: Neratovice SPOLANA: Ocelové konstrukce potrubních a kabelových mostů: 1991: Oslavany Teplárna Oslavany: Parovod - rekonstrukce : 1992-93: Ostrava Nová huť - SES Tlmače: Mechanická doprava popílku na kotel K 1 N: 1993: Brno, Kreditní banka Plzeň: rekonstrukce objektu: 1995: Brno, Cestovní kancelář. 9 - pojezd mostu 10 - hnací pojezdové kolo 11 - koleje pojezdu 12 - příčník 13 - koncový doraz 14 - příčník 15 - pojezdové kolo 16 - mostový nosník 17 - rám 18 - vodiče 19 - kočka 20 - panel obr. 1.: Schéma mostového jeřábu [1 jednonosníkového mostového jeřábu • Dvounosníková konstrukce umožňuje vyšší nosnost při současně přesné manipulaci s břemeny díky plynulé regulaci rychlosti na třech osách, a to i v tandemovém režimu. • Mimořádný výkon díky dvounosníkové konstrukci, která umožňuje vyšší rychlost pojezdu jeřábu a kočk

Prodám mostový jeřáb 5 t JT-5/21,9-3,5, Nosnost jeřábu 5t Rozpětí 21.90 m Rozvor 3,5 m Výška zdvihu 5,380 m Vypočtený průhyb 32,201 m Jeřábová dráha 96 m Výška 5,6 m Rozchod 21,9 m Kolejnice 50x50 mm Druh kočky podvěsná Celko. Databáza patentov Slovenska. Zdvihové zařízení, zejména mostových jeřábů. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odka Vedle hlavních znaků mostového jeřábu zdvih, pojezd kočky, pojezd mostu mají většinou účelové uchopovací zařízení. Na (Obrázek 6.13) je zobrazen sázecí jeřáb pro zavážení. Návrh mostového jeřábu do haly na výrobu autobusů. (Design of Portal Crane for Bus Manufacture Hall) Ing. Jan Pataki Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová Návrh mulčovače za malotraktor (Design of Mulch-laying Machine for Small Tractor) Bc. Rostislav Kurial doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomov Podstatnou vlastností jeřábu s V-profilem ve srovnání s jeřábem se skříňovým nosníkem je snížená vlastní hmotnost nosníku. To má za následek potenciální skoky v zatížitelnosti mostového jeřábu, který tak lze vybavit lanovým kladkostro-jem o vyšší nosnosti. To znamená: Dvounosníkový jeřáb ZVKE může přepravova

- plynulý pojezd jeřábu do 40m/min. - plynulý pojezd kladkostroje do 20m/min. - dvourychlostní zdvih 5/0,83 m/min. - závěsný tlačítkový ovladač - nezávislý - krytí IP 54 - max. instalovaný příkon 6kW - provozní napětí 400V, 50Hz - pracovní teplota od + 5°C do + 40°C - hlavní přívod Conductive Wampfle - plynulý pojezd jeřábu do 40m/min. - pojezd kladkostroje dvourychlostní 20m/5min - dvourychlostní zdvih 5/0,83 m/min. - závěsný tlačítkový ovladač - nezávislý - krytí IP 54 - max. instalovaný příkon do 6kW - provozní napětí 400V, 50Hz - pracovní teplota od + 5°C do + 40°C - napájecí trolej délky 78m a 84 Další částí mostového jeřábu je jeřábová kočka, která se skládá ze . zdvihacího a pojížděcího mechanismu a z rámu. Zdvihací mechanismus. s elektrickým pohonem tvoří . převodovka, zpravidla se třemi čelními soukolími a . kladkostroj, jehož části jsou navíjecí buben s lanem, kladnice a vyrovnávací kladka Obsluha mostového jeřábu DO 06/2014 - 12/2014 Vazač 06/2014 - 12/2014 pojezd - řízení všeobecně, rychlost jízdy, parkování, stání a odstavování vozíku, nakládka a vykládka vozidel, vagónů apod., včetně najetí a vyjetí do a z vozidel Rekonstrukce mostového jeřábu 7t x 28m, projekt, výr dokumentace strojní a elektro, dodávka, zprovoznění Vítkovice a.s. Vítkovice Steel a.s. Ostrava 2005 3ks Manipulátor pro zkouškové hospodářství Kvarto 1,6t x 5m, projekt, výr. dokumentace strojní a elektro, dodávka, montáž, zprovozněn

MOSTOVÉ JEŘÁBY, a

· kočka (pojezd) - součást mostového, portálového nebo věžového jeřábu, posuv háku po rameni · devítiocasá kočka - brutální důtky používané dříve k výkonu tělesných trestů v britském námořnictv pojezd mostového jeřábu v celé délce budovy.Stropní konstrukci budou tvořit v technologické části železobetonové desky,v administrativní části prefabrikované stropní panely.Vnitřní dělící konstrukce budou zděné a sádrokartonové.Střešní plášť bude proveden z dvouvrstvé bitumenov a pokládku. Manipulace je prováděna pomocí lanových závěsů a mostového jeřábu za 4 ocelové čepy, vložené do otvorů (trubek) na kratších svislých stranách van. Minimální průměr čepu je 60 mm a tento musí být opatřen na okraji kroužkem, výstupkem apod

základní informace k výkonu odborných profesí ve výstavbě. HELP. Navigac Základní rozměry stroje FPPC 350/28 - pojezd v ose X 28 000 mm, v ose Y 3500 mm a v ose Z 1500 mm. Stroj je osazen dvěma nezávisle pracujícími příčníky pro dosažení ještě vyšší produktivity práce. závěsné prostředky včetně samostatného mostového jeřábu. Lis umožňuje nalisování složitých soukolí. To.

proudová kapacita: 5 kVA počet řízených os: 6 hmotnost obrobku: t x-pojezd: 3000 mm y-pojezd: 1500 mm z-pojezd: 1300 mm ovládání: CNC Robot star V celkový příkon: ca. 16 kW prostorové nároky stroje přibližně: 6,6 x 2,5 x 5,0 m Svařovací robot skládající se z: Robot Portal - typ SPL 80, svařovací robot s kruhovým pohybem = otočný cca. 90 ° vlevo / vpravo, otočit o. 1/19 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zněn Následně byla hala osazena lakovací komorou včetně mostového jeřábu o nosnosti 5 tun a rozponu 21,47m s pomocnou trolejí pro elektricky ovládaný pojezd a kočkou o zdvihu 6 m. Lakovací komora splňuje veškeré aktuální předpisy a je vybudována s vysokým ohledem na životní prostředí pojezd vozíku kočky mostového jeřábu (780 x 546) Obec: Adamovské železárny a strojírny 3 Přispěl:Jan Tomášek Vloženo: 19.8.2020: mostový a portálový jeřáb (780 x 546) Obec: Adamovské železárny a strojírny 3 Přispěl:Jan Tomášek Vloženo: 23.8.2020

pro pojezd v C-profilu, na lanku, Napájení otočné kočky mostového jeřábu Přenos dat a energie na jeřábu v ocelárně Napájení kočky STS kontejnerového jeřábu s vysokou rychlostí pojezdu Souhrnný přehled našich systémů kabelových vleče

MM Průmyslové spektrum - Komponenty pro napájení a ovládání zdvihacích zařízen

§216 (1) Dráha mostového jeřábu řízeného z koše nebo z řídicí kabiny musí mít alespoň na jedné větvi po celé délce průchozí lávku. Na druhé větvi musí být v místě stanoviště jeřábu umístěna obsluhovací lávka. Z průchozí lávky musí být bezpečný přestup na lávku jeřábu a na stanoviště obsluhy Manipulace je prováděna pomocí lanových závěsů a mostového jeřábu za 4 ocelové čepy, vložené do otvorů (trubek) na kratších svislých stranách van. Minimální průměr čepu je 60 mm a tento musí být opatřen na okraji kroužkem, výstupkem apod

(2) Pojezd nosných rámů vytloukacích roštů musí být vymezen zarážkami a zajištěn koncovými vypínači. (3) V případech, kde je elektrická energie vedena trolejovým vedením, musí být trolej vybavena hlavním vypínačem, který lze zajistit ve vypnutém stavu Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment Manipulační prostředek není neodpojitelná část manipulačního zařízení (násada, výložník, rameno jeřábu). Je to například nástroj pro uchopení (svěrný drapák) břemena, k podepření břemena (paletové vidlice), prostředky s konkrétní vazbou na manipulační operaci - například prostředky k zavěšení břemena.

Jeřáby a zdvihací technika iteco

Komentáře . Transkript . SPS- Za pomoci mostového jeřábu s drapákem dochází k homogenizaci odpadů. Účelem homogenizace je úprava konzistence a výhřevnosti vsázky do pece pro optimalizaci spalovacího procesu Výroba a montáž vybrané zdvihací techniky - Mostové, portálové a otočné jeřáby kompletní inženýrin Naše společnost vyrábí a dodává ruční a elektrické mostové jeřáby jednonosníkové, dvounosníkové, podvěsné a jednonosníkové s konzolovým kladkostrojem. Na základě požadavků zákazníka a stavební projektové dokumentace zajistíme projekci a výrobu.

Hledáte zkušeného kovovýrobce? KOVOBA s.r.o., Lhotská 772, Ostrožská Nová Ves vám nabízí své služby: Zkušenými a kvalifikovanými pracovníky prováděné soustružnické, frézařské, brusičské a zámečnické práce, ale i elektroerozivní d Obsluhu jeřábu bude provádět pověřený jeřábník UnioOcel s.r.o. Jednotlivé povely pro pojezd budou mezi jeřábníkem a pověřeným zaměstnancem zhotovitele předem dohodnuty. Při pojezdu jeřábu nebo kočky jeřábu budou všichni pracovníci stát na lávce jeřábu u zábradlí pochůzné části, aby nemohlo dojít ke kolizi. 10 1 Úvod Cílem této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu mostového jeřábu a vypracování výkresové dokumentace, která bude obsahovat výkres sestavy zdvihového mechanismu, lanového bubnu, vyrovnávací kladky a výrobní výkresy lanové příložky, ložiskového pouzdra a víčka. Jeřáb má mít nosnost 8000 Kg. Portálový jeřáb Sky mostového jeřábu Demag - Portalkran KBK 2 II KBK2 20x6m 1000Kg. Demag KBK jeřábová dráha jeřábová dráha rozměry cca 20 x 6 m Užitečné zatížení / zvedací zatížení 1000 KG - 1,0 k Technické údaje závodu: Je.

Úvod - KP

30 5 VÝPOČET MOSTU MOSTOVÉHO JEŘÁBU MJ 13,5t/ 7 m (Mostový jeřáb o nosnosti 13,5t a rozpětí 7 m) pro výrobu mostu byl zvolen válcovaný profil HEB 700 z materiálu o jakosti Parametry: Součinitelé bezpečnosti dle normy ČSN : - součinitel zatížení od vlastních hmotností - součinitel zatížení od jmenovitého břemene. Odborný časopis a Informační portál Prostorové uspořádání umožňuje výrobu - svařování a obrábění i větších rozměrů při použití mostového pětitunového jeřábu. Kromě běžného obrábění v zakázkách zajišťujeme kalení nebo žíhání a dokončovací technologie, jako galvanizaci nebo zinkování. Výrobní m ožnosti a vybavení provozu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 3360500 0.2 3.13 0.11 0 0 0 0. 1 301509 0.32 4.8 0.03 0.11 0 0 0 0. 3871 0 0 8.85 0.11 0 0 0 0. 333513 3 26.380000000000003 0.25 0.11 0 0 0 0. 328423 3

Video: Mostové jeřáby se zárukou spolehlivosti Krantechni

Dvounosníkový mostový jeřáb GDMJ 2,5t+2,5t/22,95m pro
 • Banán bobule.
 • Kavka mluví.
 • Fazolky recept apetit.
 • Unrar online.
 • Kapverdy cestovky.
 • Kuchyňská linka hornbach.
 • Etiketa stolování špagety.
 • Harmonizace kořenové čakry.
 • Daniel radcliffe net worth.
 • Kd dolní benešov.
 • Emma 1996.
 • Pracovní plemena psů.
 • Usb token tokenme.
 • Tři sestry buchlovice 2019.
 • Vyvolání filmu ostrava.
 • Gastroenterologie ostrava vítkovice.
 • Suzuki splash recenze ojetin.
 • Levný tabák recenze.
 • Krátké pohádky na dobrou noc text.
 • Dotace technologie 2018.
 • Lesbické knihy.
 • Rekonstrukce chalupy firma.
 • Olivový olej cena albert.
 • Http www evakiedronova cz />.
 • Čínský zvěrokruh roky.
 • Kent pravidla.
 • Pakistan flag.
 • Měření numerické apertury.
 • Bohemia crystal ostrava.
 • Ozdobeny vanocni stromek.
 • Jídelní stůl a židle bílé.
 • Synchronizace kontaktů iphone outlook.
 • Nehoda na vysočině dnes.
 • Rhodos.
 • Zpracování stařec a moře.
 • Kobliha stavebniny.
 • Program pro odblokovani iphone.
 • Westminster abbey zajímavosti.
 • Urologie gynekologie.
 • Pojištění zemědělských strojů.
 • Maliník keř.