Home

Manifest dadaismu

Manifest dadaismu (1918): negace celého společenského řádu protest proti 1. světové válce revolta proti starému umění, morálce, rozumu pocit nesmyslnosti života odmítnutí logiky, chce těžit z nesmyslů, náhody → často humor zdůrazňuje uměleckou absurditu, primitivitu - Píšu jako když čůrám. Dadaismus-myšlenkové a umělecké hnutí z konce 1. sv. války (vz. r. 1916) -byl založen emigranty z mnoha zemí a jakousi vůdčí a teoretickou osobností se stal rumunský básník Tristan Tzara, jenž vydával sešity Dada a roku 1918 napsal dadaistický manifest -tyto umělce spojoval odpor proti válce -hnutí se stalo jakýmsi intelektuálním protestem proti všem dosavadním. Základní znaky dadaismu. Dadaisté kladou důraz na nesmysl, fantazii, nelogičnost, hravost a princip náhody. Odklánějí se od reálného chápání světa, odmítají řád a logiku a vytvářejí svým uměním svět hry a fantazie. Domnívají se, že nesmysl je jediným smyslem umění, ostatní stejně vedlo pouze k válce, násilí Mezi předchůdce dadaismu patřili Fantaisté, Zutisté, Hydropaté a Hirsuté. Manifest pana Antipyrina Tristan Tzara Dada je naše síla, která pozdvihuje bajonety bez následků, sumatrální hlavu německého děťátka, Dada je život bez pantoflí a bez paralel, která je pro i proti jednotě a rozhodně proti budoucnosti..

Zakladatel: Tristan Tzara (rumunský básník) - Manifest dadaismu (vznik v r. 1916). Vysvětlení názvu: Nesmyslné spojení slabik, výraz dětského žvatlání, výraz pro dětskou hračku. Znaky dadaismu: 1 Naprosté přeceňování formy na úkor obsahu 2 Důraz na fantazi Dadaistický manifest sestavili: básník Tzara a malíř Picabia. básník Morgenstern a malíř Ernst. básník a malíř Kurt Schwitters. Ve kterém jazyce nabude slovo dada významu hračka? ve francoužštině. v maďarštině. v italštině. Základní prvek dadaismu: sny. náhoda. citovos V roce 1918 sepsal v Luganu manifest dadaismu nazvaný Letzte Locke­rung - Poslední uvolnění. Roku 1919 dokončuje sbírku povídek U modré opice a s Ottou Flakem a Tristanem Tzarou zakládá v Ženevě dadaistický časopis Der Zeltweg , jehož první číslo bylo i posledním Manifesto2015 Part 6 of 13-channel film installation Colour, 26-channel sound (13 x stereo) Shot on HDAspect ratio 16:9 Loop, 10 min 30 sec (12 x 10 min 30 sec, 4 min prologue, 130 min total running time) The 13-channel film installation Manifesto (2015) pays homage to the moving tradition and literary beauty of artist manifestos, ultimately questioning the role of the artist in society today

PPT - 32_09_19: Kapitoly z teorie výtvarné tvorby

Surrealismus (na rozdíl od dadaismu) vypracoval systém, který byl schopen reagovat na společenské, filosofické, umělecké a jiné otázky a problémy své doby. Roku 1924 vydal André Breton Surrealistický manifest , v tomto roce začal vycházet časopis La Révolution Surréaliste ( Surrealistická Revoluce ), kde dostávali prostor především surrealisté Tristan Tzara (1896-1963). rumunsko-židovský původ, psal francouzsky. formuloval program dadaismu: Manifest dadaismu (1918, 1920) přednášel v Praze. První nebeské dobrodružství pana Antipyrina - zakladatelstké dílo dadaismu Manifest o lásce sladké a hořké (1920) Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň Vezměte noviny. Za počátek dadaismu bývá považováno datum 5. února 1916, kdy se v urychu v Kabaretu Voltaire sešla řada umělců a intelektuálů (velmi často emigrantů) Tristan Tzara: Manifest dada Manifestů dadaismu vznikla celá řada. Tzara napsal Manifest pana Antipyrina (1916), Manifest dada (1918), Manifest pana Aa antifilosofa nebo Manifest dada o bezmocné lásce a trpké lásce. Pro dadaistické manifesty je typické, že parodují samotnou myšlenku manifestu i dada § 1909 - Manifest futurismu (téma militarismu, oslava agresivních instinktů, sklon k radikalismu) § básn. almanach Osvobozená slova. Guillaume Apollinaire (1880-1918) § francouzský avantgardní básník, prozaik, dramatik § 1920 manifest dadaismu:.

Manifest dadaismu (1918): - Český jazyk studiu

 1. Tristan Tzara coby hlavní představitel vysvětluje příčiny zrodu dadaismu takto: Abychom pochopili, jak se zrodilo dada, musíme si jednak uvědomit duševní stav skupiny mladých lidí v tom vězení, jakým bylo Švýcarsko za 1.světové války, a jednak intelektuální úroveň tehdejšího umění a literatury. V letech 1916-1917 se zdálo, že válka neskončí nikdy
 2. Tristan Tzara - rumunský básník, manifest dadaismu - surrealismus - projekce snů a podvědomí, asociace, psychický automatismus, nelogické, např. Salvador Dalí - film Andaluský pes, André Breton - Manifest surrealismu, Magnetická pole - dále poetismus, absurdní drama, funkcionalismus
 3. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se
 4. •Manifest surrealismu vznikl v roce 1924 •Osobně se přátelil se zakladatelem dadaismu_____, zakladatelem tzv. kaligramu_____ •V roce 1919 založil revue Littérature •Z počátku sympatizoval s komunistickou stranou, do které v roce 1925 vstoupil, ve 30. letech stranu opouští a stává se z.
 5. V roce 1917 (Manifest Dada, Tristan Tzara) byla otevřena galerie Dada a začal vycházet dadaistický časopis. V roce 1920 se centrem dadaismu stala Paříž. Po roce 1924 začal dadaismus plynule přecházet do surrealismu, a tím se dadaismus stal jakýmsi zakladatelem moderního umění
 6. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > D > Dadaismus (literatura)

Za rok zániku dadaismu se označuje rok 1924, kdy jeden z jeho někdejších účastníků André Breton vydal Manifest surrealismu. Většina dadaistů pak přešla k surrealismu s jeho koncepcí vědomé i podvědomé imaginace a automatického psaní dadaismus- založený na náhodě, preferují náhodné, nesmyslné vztahy- nehledí na obsah, formu; Manifest dadaismu- Tristan Tzara surrealismus- chce spontánně bez rozumové kontroly zaznamenávat děje, kt. se odahrávají v lids. podvědomí- sny.. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Tušil jsem ostatně, že z básnického hlediska jsem se dal chybnou cestou, ale zachraňoval jsem tvář, jak jsem dovedl, tím, že jsem čelil lyrismu definicemi a recepty (fenomény dadaismu na sebe nedaly dlouho čekat) a že jsem dělal, jako bych hledal určitou aplikaci poesie v reklamní sféře (prohlašoval jsem, že svět skončí. Střední škola poskytující všechny druhy středního vzdělání. Gymnázium osmileté a čtyřleté, střední odborné s maturitou - hotelnictví a odborné vzdělání - kuchař číšník, opravář zemědělských strojů Následující příspěvek Manifest dadaismu (1918): Předchozí příspěvek Guillaume Apollinaire (1880-1918): Mohlo by se vám líbit... František Martin Pelcl (1734 - 1801) DRUHÁ ETAPA. Arnošt Lustig. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. Švýcarsku, kde vydal manifest dadaismu v roce 1920. POETISMUS Má velmi blízko k dadaismu -hravost, veselí, inspiraci hledal v prostředí lidové zábavy -pouť, kabaret, cirkus, jazz, kino, exotika Surrealismus (na rozdíl od Dadaismu) vypracoval systém, který byl schopen reagovat na společenské, filosofické, umělecké, otázky a problémy své doby. Roku 1924 vydal André Breton Surrealistický Manifest, v tomto roce začal vycházet časopis La Révolution Surréaliste ( Surrealistická Revoluce ), kde dostávali prostor.

Dadaismus - Gymnázium Che

Uragán dadaismu změnil před 100 lety pohled na umění i svět. Source Robert Míka. Publisher ČTK. 02.02.2016 20:00. Switzerland Zurich Adolf Loos: Dům Tristana Tzary, Paříž (1925-26) Curych - Výtvarné a literární hnutí dadaismus radikálně proměnilo před 100 lety pohled na umění i společnost.. Manifest dadaismu - definuje principy a teorie dadaismu. Kalendářní biografie abstraktního srdce. Paul Eluard /1895 - 1952/ - představitel dadaismu a surrealismu. Ve svých 30 letech se s nimi rozešel a začal věřit myšlenkám komunismu. Roku 1935 přednášel v Praze

1.Přečti manifest dadaismu a pokus se definovat, jaký je tento umělecký směr. Magie slova - Dada -, které postavilo novináře před bránu nepředvídaného světa, nemá pro nás důležitost. K vyhlášení manifestu je třeba vyžadovat: A. B. C., hromovat proti l, 2, 3 Hathi Trust fulltextové publikace dadaismu online; Sbírka: Dada and Neo-Dada z University of Michigan Museum of Art; Manifest. Text manifestu Dada z roku 1916 Huga Balla; Text manifestu Dada od Tristana Tzary z roku 1918; Výňatky z Dadaova manifestu Tristana Tzary (1918) a Přednášky o Dadě (1922) Sedm Dada manifestů od Tristana Tzar Kategorie: Literatura Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Prezentace vhodná do hodin literatury seznamuje se stěžejními rysy dadaismu, ale také postupem tvorby dadaistické básně.Rozsah cca 10 minut

Manifest dadaismu (1918): Maturitní otázky, studium, témat

Dadaismus Rozbor-dila

Poslední kapitola je věnována vztahu dadaismu a karnevalu na základě Bachtinovy teorie. Sleduje především shodné znaky a prvky. Klíčová slova Dadaismus, karneval, humor, destrukce, manifest Od dadaismu (sbírka Zastavárna) přešel k surrealismu André Breton. Svoje opovržení konvenční stavbou poezie vyjádřil ve sbírce Bída poezie. Surrealistická jsou jeho další díla Spojité nádoby a Vzduch vody. Program surrealistického hnutí vyložil ve dvou Manifestech surrealismu (1.- 1924, 2.- 1930). V druhém z nich se. - Tristan Tzara - Manifest dadaismu, tvorba básní (noviny, rozstříhat článek, do pytlíku, zamíchat -> jednotl. slova vytahovat, poskládat za sebe, opsat -> báseň, bude se vám podobat) - kabaret Voltaire (výstavy, představení) - 1922 - ohlášen kone Představitelé dadaismu: t.tzara: návod jak si vytvořit dadaistickou báseň, Manifest o lásce slabé a lásce hořké. Představitelé surrealismu: abreton: zastavárna,magnetické pole, manifest surrealismu, druhý man. surrealism

Zakladatel = rumunský básník Tristan Tzara, žil ve Švýcarsku, kde vydal manifest dadaismu v roce 1920. poetismus Má velmi blízko k dadaismu - hravost, veselí, inspiraci hledal v prostředí lidové zábavy - pouť, kabaret, cirkus, jazz, kino, exotika Surrealismus-vznikl kolem r. 1924 ve Francii (r. 1924 I. Manifest surrealismu, r. 1929 II. Manifest surrealismu) -za jeho první umělecký projev je pokládána próza Magnetické pole (1920) autorů Soupaulta a Bretona, která je jako první kniha na světě napsána technikou psychického automatismu (tedy metodou bezděčně se tvořících obrazů v podvědomí) -zakladatelé André.

Uragán dadaismu změnil před 100 lety pohled na umění i svět. Zdroj Robert Míka. Vložil ČTK. 02.02.2016 20:00. Švýcarsko Curych Adolf Loos: Dům Tristana Tzary, Paříž (1925-26) Curych - Výtvarné a literární hnutí dadaismus radikálně proměnilo před 100 lety pohled na umění i společnost.. formuloval program dadaismu: Manifest dadaismu (1918, 1920) přednášel v Praze. První nebeské dobrodružství pana Antipyrina - zakladatelské dílo dadaismu Title: LITERATURA Author: Hedvika Nováčková Last modified by: Hedvika Nováčková Created Date: 9/3/2016 2:21:00 P Po skončení války sepsal Tristan Tzara Manifest dadaismu. Z nho se dále vyvinul ě surrealismus ve dvacátých letech, který zasáhl jak do výtvarného umění, poezie, tak i do nového umění - filmu. Revoluční přelom zaznamenal filmový prmysl, když do nj v ůdruhé polovině Zpět Manifest dadaismu Tristan Tzara Francouzsky píšící Rumun, který se pokusil zformulovat program dadaismu. Zpět Na západní frontě klid Erich Maria Remarque Román podávající zprávu o generaci zničené válkou. Zpět Revizor Nikolaj Vasiljevič Gogol Satirická komedie. Zpět Stařec a moře Ernest Hemingway Novela nositele.

Manifest dadaismu... Chcete-li udělat dadaistickou báseň, vezměte noviny. Vezměte nůžky. Vyberte si v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít svou báseň. Vystřihněte článek. Potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku a naházejte je do pytlíku. Lehce zatřepejte 1918 - 28. února v České filharmonii premiéra 1. symfonie Karla Boleslava Jiráka; 28. října vyhlášena Československá republika, prezidentem zvolen Tomáš G. Masaryk; budova Rudolfina se od listopadu 1918 stala sídlem parlamentu a přestala fungovat jako koncertní síň; 29. Klauniáda to není, a manifest taky ne. Název nejnovější produkce Spitfire Company Bad Clowns navozuje otázku, zda se skupina pustila do tradiční klauniády, anebo je název jen postmoderní terminologickou hříčkou. Odpověď zní - ano i ne. Klauny s červenými nosy neuvidíte Dílo: Tvorba G. Apollinaira je charakteristická experimenty a hledáním nových možností vyjádření. Začínal jako prozaik, do světové literatury vstoupil svým básnickým dílem. Alkoholy - autor se pokusil vytvořit nový básnický jazyk, experimentoval s formou , grafickou stránkou i obsahem. Velkou roli zde hraje metoda volné asociace, využi

Dadaismus ARTMUSEUM

Poetismus, surrealismus a dadaismu, CJ - Český jazyk

 1. LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY Antika - literatura starověkého Řecka a Říma; 8 st. př.n.l. - pád západořímské říše (476 n.l.); Řecko - hlavní žánry epos (Homér - Illias (Trojská válka) a Odysseia - cesta z Trojské války) a tragédie (Sofokles, Aischylos, Euripides); Euripides - Deus ex machina = Bůh ze stroje -> spuštěn na scénu.
 2. Básník, předchůdce Dadaismu Šibeniční písně - hravý přístup k jazyku, netradiční využití zvuku jazyka, černý humor GUILLAME APOLLINAIREBásník, prozaik, kritikPrůkopník nového fr. básn. jazykaDobrovolník v 1. sv. válce - těžce raněnTvorba: experimenty, hledání nových možností vyjádřit skutečnostDíla.
 3. o Manifest futurismu 1909; jak se má futurismus odrážet Rusko Velemir Chlebnikov 1885 - 1922 o Studium matematiky, zoologie, jazyků o Vytvoření nových podob jazyka = zaumnyj jazyk zvukomalebnost, hra se slovy o Futurismus o Bobeši Báseň o Zakletí smíchem Báseň Vladimír Vladimirovič Majakovskij 1893 - 193
 4. zrodil se ve 20. letech ve Francii; jedná se o poslední tzv. ismus vychází z dadaismu, metafyzické malby, manýrismu Goyi, Boshe, Arcimbola; sur-nad, fantazie a imaginace je nezávislé na vnější realitě; protest, intelektuálové proti společnosti, co válku vyvolal

Dadaismus v literatuře - Literatura — testi

Vznik dadaismu y1916 - setkání umělců(velmi často emigrantů) v Kabaretu Voltaire v Curychu, kteří svými protiválečnými a pesimistickými postoji vytvořili toto hnutí. yVelmi brzy se dadaismus dostal do USA a Německa, kde se rozvíjel nezávislým způsobem. y1917 - otevřena galerie Dada a začal vycházet dadaistický časopis Skončil v roce 1924, kdy jeden z jeho někdejších účastníků André Breton vydal Manifest surrealismu. Jedním z ohnisek dada byla i jihovýchodní Evropa. Pocházela odtud nejen nejvýznamnější postava dadaismu, původem rumunský básník Tristan Tzara, ale například také jeho krajan, malíř Paul Celan

Zdá se vám česká realita „dada? Však má také dadaismus v

Cíle dadaismu: proti rozumu stavěl nerozum, proti řádu anarchii, proti umění antiumění, čímž cílevědomě provokuje měšťáka. Dadaisté překračovali a rušili ustálené hranice mezi uměleckými žánry i mezi uměním a životem a vytvářeli originální, zcela nové postupy. (Manifest futurismu, 1909) a básnické. zakladatel dadaismu - Manifest dadaismu André BRETON 2 manifesty, organizátor surrealistického hnutí u nás velký vliv na vznik surrealistické skupiny 1935 - s Paulem Eluardem u nás prednášel puvodne dadaista; ve válce byl v nemocnici - psychicky nemocní vojáci => studoval Freud

Manifesto (6) Julian Rosefeld

Z historie hnutí. Za počátek dadaismu bývá považováno datum 5. únor 1916, kdy se ve švýcarském Curychu v Kabaretu Voltaire sešla řada umělců a intelektuálů (velmi často emigrantů), kteří svými protiválečnými a pesimistickými postoji vytvořili jedinečné a pestré hnutí - zakladatel dadaismu, francouzský básník rumunského původu - je autorem nejenom mnoha básní, ale i teoretických statí v nichž zdůvodňuje úlohu náhody v umělecké tvorbě - zabýval se psychoanalýzou konkrétně výkladem snů. Dvacet pět básní (sbírka) Manifest dada. Rusko Velemir Chlebniko Manifest DADA; v češtině směr poetismus (Vítězslav Nezval): hravý směr blízký dadaismu; futurismus: zkouší objevovat nové hodnoty slov . Filippo Tomasso Marinetti: Futuristický manifest: krása v rychlosti (automobily), obhajování militarismu, destruktivních gest anarchistů; opovržení ženou . Velemir Chlebniko - vydal manifest futurismu - francouzsky 1909, italsky 1912 - sbírka Osvobozená slova (1919), český překlad 1922 Voltaire = rodiště dadaismu) - dada - zkomolenina - hračka - od roku 1918 do poloviny 20.let - poté Francie, Německ

Surrealismus | Výtvarná výchovaUmění, kterému nemůžeš porozumět

Surrealismus - Wikipedi

 1. Charakterizuje ji silný individualismus, který má být zárukou neodvozenosti a vnitřní pravdivosti uměleckého díla. Mezi další požadavky patřila nezávislost na politice a antitradicionalismus. V české literatuře vyslovil programová stanoviska moderny Manifest České moderny (1895)
 2. Proto pracují se sny a technikou automatického textu, kdy jedna představa vyvolává další bez účasti rozumu (vědomí) Andre Breton - manifest Co je surrealismus román Nadja Jacques Prevert - sbírka Slova S. se prosadil i ve výtvarném umění (Salvator Dali) nebo ve filmu (Luis Buňuel). 1.5
 3. MANIFEST = SURREALISMU=20 =A9 Andr=E9 Breton, 1924 p=F8evzato z =E8asopisu Analogon, 16/1996, Sen, vize = s skute=E8nost,=20 str. I - X. Tak dlouho se lp=ED na v=ED=F8e v = =9Eivot, na tom, co=20 =9Eivot m=E1 nejnejist=ECj=9A=EDho - rozum=ED se =9Eivot = re=E1ln=FD -, =9Ee nakonec se tato=20 v=EDra ztrat=ED. =C8lov=ECk, tento nezm=ECniteln=FD snivec, den ze = dne nespokojen=ECj=9A=ED=20 se sv.
 4. První Manifest surrealismu, jehož autorem je André Breton, vznikl v roce: 1915. 1924. 1929. Surrelismus byl ve velké míře ovlivněn.. v dadaismu. v kubismu. v impresionismu. Francouzský básník André Breton nenapsal: Šílená láska. Bělovlasý revolver. Nepřerušená poezie

Skupina Devětsil založená roku 1920 sdružovala literáty, kritiky, výtvarníky, hudebníky a dramatiky. Roku 1924 vychází první Manifest poetismu, jímž byly Nezvalův Papoušek na motocyklu a Teigova stať Poetismus. Hlavními rysy poetismu je inspirace hravostí dadaismu, využití obraznosti, fantazie a citovosti TRISTAN TRAZA:Manifest dadaismu, První nebeské dobrodružství pana Antipyrarina, Jízdní řád srdce,Expresionismus. JOHANNS ROBERT BECHER:Rozpad a triumf, Bratřen í.. První surrealisté navazovali na představitele dadaismu. Stejně jako dadaisté i představitelé tohoto slohu reagovali na 1. světovou válku, i když s větším nadhledem a pozitivnějším přístupem. Jejich názory se mohou zdát až naivní. Věřili totiž, že se svět může transformovat do místa, kde existuje jen láska a svoboda

Americký básník a mnohaletý propagátor světového ekologického hnutí Gary Snyder, jehož jméno bylo v polovině minulého století spojeno s tvorbou beat generation, bude stejně jako domácí autoři Miroslav Topinka a Pavel Řezníček jedním z hlavních hostů Festivalu spisovatelů Praha. Tradiční přehlídka, která se letos v metropoli od 3. do 6. června uskuteční již. •manifest -Filippo Tommaso - často považován za předchůdce dadaismu - charakteristický přístup k jazyku, hra se slovy a gramatikou, hra s významy slov, netradičně využívá zvuk jazyka - typický černý humor Šibeniční písně (1905) Surrealismus = nad skutečnos Tato reakce (manifest F. B. Pratelly publikovaný r. 1913 v klavírním výtahu skladby Musica futuristica per orchestra, op. 30) byla však pouze podnětem k zásadnější formulaci futuristické hudební estetiky. Tou byl Russolův otevřený dopis Umění hluku. Luigi Russolo, jinak malíř, začal svou vizi ihned realizovat dadaismu do roku 1945. Smyslem získaných informací je tvorba uceleného obrazu o souvislostech mezi jednotlivými okruhy umění v rámci dobového kontextu (filozofické myšlení, společnost, věda postoj, manifest dada, poezie, literatura, divadlo, akce, film, fotografi Právě jste odhalili zásadu dadaismu. Expresionismus severoevroý, především německý avantgardní směr vyjadřuje prožitky a pocity bez ohledu na konvence v centru pozornosti jsou citové stavy a projevy lidské psychiky pesimistického rázu expresionistická poezie je plná bolesti, zoufalství a morbidity ladění tohoto směru.

DADAISMUS :: Mgr. Slavomír Mách

Ve stejném roce sepsal André Breton Surrealistický manifest, ve kterém popisuje surrealismus jako psychický automatismus. Jedním z významných avantgardních umělců, který se od kubismu a dadaismu obrátil k surrealistickému objevování nadreality, byl Man Ray, malíř, filmař, ale především fotograf, experimentující s. V roce 1924 publikoval první manifest surrealismu. Druhý manifest následoval o pět let později, úvod ke třetímu vznikl v americkém exilu v roce 1942. V druhé polovině 20. let se ideově sblížil s komunisty a v roce 1927, stejně jako řada jeho přátel, vstoupil do Francouzské komunistické strany -Manifest: zavržení předchůdců, distancování se od předešlých uměleckých tendencí, hledání nového výrazu pro pohyb, propagace světa techniky, rychlosti, anarchismu, destrukce, likvidace harmonie a konvencí -od dadaismu přešel k surrealismu-autor Manifestů surrealismu-důraz na svobodu osobnosti, její cit-poezie. dále pak p řijetím expresionismu, futurismu, dadaismu a surrealismu. Naším cílem bude především zachytit vývoj názor ů dobové kritiky a autor ů, kte ří byli sou časníky procesu upozor ňuje na Apollinairovo autorství jednoho z futuristických manifest ů, na jeh 1. manifest surrealismu (1924) - André Breton - vůdce skupiny, právo přijímat a vylučovat členy, definoval surrealismus jako čistý psychický automatismus první surrealisté z řad dadaistů - M. Ernst, M. Duchamp, M. Ray, F.Picabia, poté André Masson, Joan Miró, Yves Tangu

(nejmladší) se stali předchůdci dadaismu. Kubo-futurismus Marcela Duchampa 11.února 1909 - napsal Manifest futurism -vznikl kolem r. 1924 ve Francii (r. 1924 I. Manifest surrealismu, r. 1929 II. Manifest surrealismu) -za jeho první umělecký projev je pokládána próza Magnetické pole (1920) autorů Soupaulta a Bretona , která je jako první kniha na světě napsána technikou psychického automatismu (tedy metodou bezděčně se tvořících obrazů v podvědomí SURREALISMUS Umění 20. století SURREALISMUS 1922 - padl DADAISMUS 1924 - z popela dadaismu se rodí surrealismus ANDRÉ BRETON - Surrealistický manifest zlikvidována kontrola rozumem surrealismus (nad realita) ponechán prostor jen čistému lidskému já = bez předpisů, bez logiky, bez zákazů myšlenka je nezávislá na logice světa svět se stává snem a sen se stává. o Ryze český směr, vychází z dadaismu; 20. léta o Dálky, cirkus, netradično o Volný verš, pásmo, kaligram o Hravý, hra se slovy, gramatická stavba narušená, jednoduché verše o Devětsil Spolek; vlastní časopis: Revue Devětsil Předseda Vladislav Vančura Manifest poetismu o Kare Teige o Vítězslav Nezval o Konstantin Bieb

Elektronická učebnice literatur

Je to už více než deset let, co básníci Pavel Novotný a Jaromír Typlt poprvé představili svou interpretaci klasické fónické básně Ursonate z pera Kurta Schwitterse, významného ducha dadaismu - směru, který zcela nečekaně povstal přímo z nesmyslu 1. světové války a posléze tak rychle, jak začal, i skončil. Surrealismus (na rozdíl od Dadaismu) vypracoval systém, který byl schopen reagovat na společenské, filosofické, umělecké, otázky a problémy své doby. Roku 1924 vydal André Breton Surrealistický Manifest, v tomto roce začal vycházet časopis La Révolution Surréaliste (Surrealistická Revoluce), kde dostávali prostor.

Světová literatura 1900 - 1914 :: Zpravodaj učitelsk

Musicbase je databáze údajů převážně o koncertních skladbách žánru vážné hudby českých skladatelů, vzniklých od padesátých let 20. století do současnosti. Vznikla spojením několika databází a je průběžně opravována a doplňována o nové premiérované skladby André Breton, jenž se k dadaistům záhy připojil, při hledání předků surrealismu odhalil i nejednoho dědečka dadaismu, jak dokazuje jeho Antologie černého humoru. Dne 14. července 1916 vychází první manifest dadaistického hnutí ve sborníku Dada 1

DADAISMUS Naučit se

XIX. Avantgardní proudy v české a evroé literatuřePRSY TIRÉZIOVY: GUILLAUME APOLLINAIRE Umělecké proudy 20.-30. let 20. století jsou odrazem politick poetismus - od slova poezie odvozený název čes. uměl. směru 20. l. 20. st., který se chtěl programově stát životním slohem.Vyrostl z názorové základny Devětsilu jako specif. čes. projev umělecké avantgardy.Povýšil princip poezie - lyrismus - na hlavní dimenzi života, lidskosti Americký básník a propagátor ekologického hnutí Gary Snyder, jehož jméno bylo v polovině minulého století spojeno s tvorbou beat generation, bude jedním z hlavních hostů Festivalu spisovatelů Praha Erwin Schulhoff ( česky: Ervín Šulhov; 8. června 1894 - 18. srpna 1942) byl český skladatel a klavírista. Byl jednou z osobností generace evroých hudebníků, jejichž úspěšná kariéra byla předčasně ukončena nástupem nacistického režimu v Německu a jejichž díla byla zřídka zaznamenána nebo uvedena spolu s výtvarníkem Francisem Picabiou napsali dadaistický manifest název skupiny vznikl náhodně, otevřením Laroussova slovniku byl tak potvrzen hlavní princip dadaismu náhodnost rok po vzniku Kabaretu Voltaire byla první výstava, vystavovali zde: Max Ernst, Paul Klee, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Gigorgio Chiric

Šibeniční písně - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Název se objevil poprvé u G. Apollinaira, zakladatelem a teoretikem byl A. Breton (první manifest surrealismu 1924). Surrealismus odmítl rozumovou kontrolu tvůrčího procesu a vyznával tzv. psychický automatismus (dovolávaje se přitom psychoanalýzy ), zachycující pohyb myšlenky, osvobozené od esoterických a etických záměrů zemí či českého prostředí, a to přibližně do roku 1934 (Bretonův první Manifest surrealismu je psán již r. 1924). Můžeme říci, že tuto fázi zakončuje v Bratislavě dadaismu atd. (ale například i poetismus se objevuje, byť jen částečně, u Novomeského, Beniaka či Reisela). Marčok tento je Manifest českých spisovatelů - květen 1917 - připravený Jaroslavem Kvapilem podepsalo přes 222 českých spisovatelů, novinářů, vědců (jako první A. Jirásek) - požadavek svobody tisku, svéprávnosti národů (právo Čechů na samostatnost) 1. Téma 1. světové války. a) otřesné zážitky z front Ve své práci se věnuji osobnosti Jana Švankmajera. Důraz kladu na jeho filmovou tvorbu, ke které přistupuji ze subjektivního pohledu. Rozebírám jeho filmy na základě pocitů, kte Tento manifest podepsala řada autorů z celé Evropy - tím básníci kolem Les Lettres navázali mezinárodní spolupráci, která trvala až do poloviny 60. let. předchozích generací avantgardy. Avantgarda se chce podílet na proměně civilizace (či destrukci - v případě dadaismu), experiment se pokouší od forem, které.

 • Potřeby pro korálkování.
 • Mirtazapin přibírání na váze.
 • Tomio okamura kontakt.
 • Kdy bude další doba ledová.
 • Usmrcení při dopravní nehodě.
 • Youtube filmy scifi cz dabing.
 • Cropp trička.
 • Jak poznat ze dite potrebuje bryle.
 • Vysílačky sencor smr 600.
 • Intolerance kaseinu příznaky.
 • Google bannery rozměry.
 • Biomy.
 • Dvd mamma mia film.
 • Geografická informace.
 • Kawasaki kx 125 motoinzerce.
 • Ford mustang bullitt bazar.
 • Růžové víno vyroba.
 • Punk mikiny.
 • Co dělat první den na střední.
 • Voip telefonie.
 • Rozvod manželství uzavřeného v zahraničí.
 • Český krumlov akce 2018.
 • Habilitace muni.
 • Svoboda nad úpou výlety.
 • Vedlejší účinky ozařování krku.
 • Přijímací zkoušky na vše a čzu.
 • Přání na dobrou noc pro miláčka.
 • Prumyslova zelatina.
 • Rpvh ju.
 • Co dat nad sedacku.
 • American pancakes recept.
 • Univerzita usa.
 • Profil časopis.
 • Cervene fleky na hrudniku.
 • Pravidla hospodského kulečníku.
 • Amarant recept vegan.
 • Protektorátní známky cena.
 • Nehoda na vysočině dnes.
 • Kruta cela.
 • Screening slaný recenze.
 • Fotky z hvězdářského dalekohledu.